Zespół Szkół Integracyjnych na ulicy
św. Bonifacego 10, Stegny. Warszawa 

Zajęcia odbywają się w małej salce gimnastycznej,
na parterze. Po wejściu do budynkuszkoły należy
skręcić w prawo. Dokładne informacje można
uzyskać na portierni.


Asia: 0048 509201561