Duchowa Linia Mistrzów

LILA AMRIT Historie z życia Mistrzów. Zobacz: Dawno temu esencja Jogi została ukazana w najstarszych na świecie świętych pismach – Wedach. Przez całe wieki zanim Wedy zostały spisane, wiedza ta była przekazywana uczniom ustnie przez Mistrza, zgodnie ze... Czytaj więcej...

Swamiji

Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwarananda Puri of Panchayati Maha Nirvani Akhara, znany jako Swamiji, jest uczniem Paramhans Swami Madhavanandajiego. Jest mistrzem jogi, który swoje życie poświęcił przekazywaniu ludziom z całego... Czytaj więcej...

Ashrams

Long ago, the essence of Yoga was revealed in the world's oldest spiritual scriptures, the Vedas. For many centuries, before these texts were written, the Holy traditions were transmitted orally from Master to disciple. Czytaj więcej...

International Fellowship

Affectionately known as Swamiji, he is the disciple and successor of Paramhans Swami Madhavanandaji. In 1998 the spiritual community of the Maha Nirvani Akhara in India and the Shankaracharya (head of Hinduism), consecrated him as Mahamandaleshwar. Czytaj więcej...