Joga

W dzisiejszych czasach ze słowem "joga" możemy spotkać się dosyć często. Znajdujemy je w książkach, gazetach, słyszymy w radiu lub w czasie spotkań z przyjaciółmi. Prawdopodobnie wyrobiliście już sobie własną opinię o jodze. Być może kojarzycie słowo... Czytaj więcej...

System joga w życiu codziennym

"Joga w życiu codziennym" , której autorem jest Paramhans Swami Maheshwarananda, jest szeroko pojętym systemem obejmującym ciało, umysł, świadomość i duszę. Jest to kompletny system wypracowany na fundamentach dziedzictwa autentycznej jogi. Czytaj więcej...

Nauki Mistrzów

Ze wszystkich stworzeń na tej planecie człowiek jest najwyżej rozwinięty. Ma do dyspozycji intelekt, wiele talentów i zdolności duchowych. Człowiek posiada wiedzę o znaczeniu miłości, wolności i szczęścia. Ma szacunek do Stworzenia i zrozumienie dla... Czytaj więcej...

Duchowa linia mistrzów

LILA AMRIT Historie z życia Mistrzów. Zobacz: Dawno temu esencja Jogi została ukazana w najstarszych na świecie świętych pismach – Wedach. Przez całe wieki zanim Wedy zostały spisane, wiedza ta była przekazywana uczniom ustnie przez Mistrza, zgodnie ze... Czytaj więcej...